Hampus Karlsson

Om Hampus


Hampus Karlsson

Måleriet har blivit en viktig del av Hampus språk sen han miste talförmågan och blev delvis förlamad efter en olycka. Men redan innan dess var han en graffitikonstnär som spred sina målningar både på legala och illegala platser.

Graffitti; det som en gång i tiden betraktades som klotter finner nu allt oftare vägen in i konstgallerierna, och även om Hampus har en måleriutbildning från Kyrkerud är det fortfarande graffitin som är basen i hans måleri. Han har varit med på höstsalong i Arvika och Kristinehamn och på Sliperiet med utställningen ’Mitt språk’. Det finns ett ”uttryck” i Hampus konst som attraherar, sägs det. Vad säger du?

Kontakt: hampus@hampuskarlsson.se